Integrisana pametna brojila

Integrisana pametna brojila

Sx402

GPRS/3G/LTE modem i prekidački modul

DLMS/COSEM interoperabilnost

Sx402 je serija trofaznih i monofaznih integrisanih pametnih brojila za merenje aktivne i reaktivne električne energije kod rezidencijalnih, komercijalnih i industrijskih korisnika, sa komunikacionim i prekidačkim modulima. Direktna komunikacija s AMI centrom se obavlja preko GPRS/3G/LTE mreže. Monofazno brojilo se vezuje direktno na mrežu, dok je trofazno brojilo dostupno sa direktnim i CT vezivanjem. Sx402 podržava DLMS/COSEM interoperabilnost.

Glavne karakteristike

  • DLMS/COSEM
  • MID sertifikat
  • Integrisani GPRS/3G/LTE modem i prekidački modul
  • Interni časovnik sa DST
  • Fleksibilna tarifna politika sa 4 tarife
  • Funkcionalni ulazi i izlazi
  • Maksimalna snaga
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju