Integrisana pametna brojila

Integrisana pametna brojila

Sx401

PLC modem i prekidački modul

IDIS DLMS/COSEM interoperabilnost

Sx401 je serija trofaznih i monofaznih integrisanih pametnih brojila za merenje aktivne i reaktivne električne energije kod rezidencijalnih, komercijalnih i industrijskih potrošača, sa komunikacionim i prekidačkim modulima. Komunikacija sa koncentratorom podataka se obavlja preko S-FSK ili G3-PLC protokola. Monofazno brojilo se vezuje direktno na mrežu, dok je trofazno brojilo dostupno sa direktnim ili CT vezivanjem. Sx401 podržava IDIS i DLMS/COSEM interoperabilnost.

Glavne karakteristike

  • IDIS interoperabilnost
  • DLMS/COSEM
  • MID sertifikat
  • Integrisani PLC modem
  • Interni časovnik sa DST
  • Fleksibilna tarifna politika sa do 4 tarife
  • Maksimalna snaga
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju