Koncentratori podataka

Koncentratori podataka

CODA11

Koncentrator podataka

DLMS/COSEM interoperabilnost

CODA11 koncentrator podataka obezbeđuje komunikaciju između AMI centra i brojila za električnu energiju. Komunikacija sa brojilima se obavlja preko PLC, dok se komunikacija s AMI centrom obavlja preko GPRS/3G/Lte mreže ili Ethernet konekcije putem TCP/IP protokola. CODA11 omogućava očitavanje, parametrizaciju brojila, automatski po predefinsanom rasporedu ili na zahtev AMI centra. CODA11 automatski detektuje i registruje nova brojila na PLC mreži.

Glavne karakteristike

  • PLC kanal za komunikaciju sa brojilima
  • GPRS/3G/LTE kanal za komunikaciju s AMI centrom
  • Ethernet port za komunikaciju s AMI centrom ili za lokalni pristup
  • RS485 port za lokalnu komunikaciju sa brojilima i eksternim uređajima
  • RS232 port za komunikaciju s eksternim uređajima
  • Plug&Play
  • Kapacitet do 1 024 brojila
  • Ažuriranje firmvera
  • Automatski oporavak
  • Interni časovnik sa DS