Modularna pametna brojila

Modularna pametna brojila

ST300

Trofazno modularno pametno brojilo za industrijske i komercijalne korisnike

DLMS/COSEM interoperabilnost

ST300 je trofazno, modularno pametno brojilo za merenje aktivne i reaktivne električne energije kod industrijskih i komercijalnih korisnika, sa direktnim, poluindirektnim i indirektnim vezivanjem na mrežu. Integracija ST300 u AMI sistem se postiže jednostavnim dodavanjem plug-in komunikacionog modula (PLC ili GPRS/3G/LTE) i prekidačkog modula ispod poklopca priključnice. Sve funkcije ST300 su usklađene sa relevantnim standardima i regulativama.

Glavne karakteristike

  • MID sertifikat
  • DLMS/COSEM
  • Integrisani časovnik sa DST
  • RS485 port
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Funkcionalni ulazi i izlazi
  • M-Bus port / Wireless M-Bus za očitavanje G, W, H brojila
  • Bezbednost podataka