Modularna pametna brojila

Modularna pametna brojila

ST310

Trofazno modularno pametno brojilo za komercijalne korisnike

DLMS/COSEM interoperabilnost

ST310 je trofazno, modularno pametno brojilo za merenje aktivne i reaktivne električne energije kod komercijalnih korisnika, sa direktnim ili transformatorskim (CT ili CT/VT) vezivanjem na mrežu. Integracija ST310 u AMI sistem se ostvaruje jednostavnim dodavanjem plug-in komunikacionog modula (PLC ili GPRS/3G/LTE) i prekidačkog modula ispod poklopca priključnice. Sve funkcije ST310 su usklađene sa standardima i regulativama IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, EN 50470-1/3 (MID), M-Bus i DLMS/COSEM.

Key Features

  • MID sertifikat
  • DLMS/COSEM
  • Integrisani časovnik sa DST
  • RS485 port
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Funkcionalni ulazi i izlazi
  • M-Bus port / Wireless M-Bus za očitavanje G, W, H brojila
  • Bezbednost podataka