Modularna pametna brojila

Modularna pametna brojila

ST100

Trofazno modularno pametno brojilo za rezidencijalne korisnike

DLMS/COSEM interoperabilnost

ST100 je trofazno, modularno pametno brojilo za merenje aktivne i reaktivne električne energije u domaćinstvima, sa direktnim vezivanjem na mrežu. ST100 se može koristiti i u monofaznim mrežama. Integracija ST100 u AMI sistem se postiže jednostavnim dodavanjem plug-in komunikacionog modula (PLC ili GPRS/3G/LTE) i prekidačkog modula ispod poklopca priključnice. Sve funkcije ST100 su usklađene sa relevantnim standardima i regulativama.

Glavne karakteristike

  • DLMS/COSEM
  • Integrisani časovnik sa DST
  • RS485 port
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Merenje kvaliteta električne energije
  • Funkcionalni ulazi i izlazi
  • Ažuriranje firmvera
  • Bezbednost podataka