Moduli

CM2yS

Plug-in GPRS/3G/LTE komunikacioni modul

DLMS/COSEM interoperabilnost

CM2yS je serija komunikacionih plug-in modula predviđenih za jednostavnu integraciju modularnih brojila u AMI sistem. Moduli obezbeđuju direktnu razmenu podataka između brojila i AMI centra putem GPRS/3G/LTE mreže. Komunikacioni moduli se jednostavno ugrađuju ispod poklopca priključnice i koriste RS485 port za komunikaciju sa brojilom. Brojila sa instaliranim komunikacionim modulom su usklađena sa standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21. Svi moduli podržavaju DLMS/COSEM protokol.

Glavne karakteristike

  • Plug-in
  • Auto konfiguracija prema parametrima u brojilima
  • Automatski oporavak
  • RS485 port za komunikaciju sa brojilom
  • Dodatni port za povezivanje na RS485 bus
  • GPRS/3G/LTE kanal za komunikaciju s AMI centrom
  • LED za vizuelnu komunikaciju
  • Identifikacija poziva
  • Bezbednost podataka
  • Nezavisno napajanje