Moduli

CM23E

Eksterni GPRS/3G/LTE komunikacioni modul

DLMS/COSEM interoperabilnost

CM23E je eksterni komunikacioni modul za AMI integraciju brojila za električnu energiju koja komuniciraju po protokolu IEC 62056-21 mod C. CM23E obezbeđuje transparentnu komunikaciju i direktnu razmenu podataka između brojila i AMI centra preko GPRS/3G/LTE mreže. Modul se instalira eksterno, u blizini brojila, i jednostavno povezuje preko RS485 porta.

Glavne karakteristike

  • Automatski oporavak
  • RS485 port za komunikaciju sa brojilom
  • Dodatni port za povezivanje na RS485 bus
  • GPRS/3G/LTE kanal za komunikaciju s AMI centrom
  • Nezavisno napajanje