Modularna pametna brojila

Modularna pametna brojila

ST100

Trofazno modularno brojilo za domaćinstva

ST100 je modularno brojilo namenjeno za direktno vezivanje na trofaznu električnu mrežu i merenje električne energije u domaćinstvima. Brojilo se može koristiti i u monofaznim električnim mrežama. Integracija u AMI sistem se ostvaruje priključivanjem plug-in komunikacionog modula (CMxyS – PLC ili GPRS/3G komunikacija) i prekidačkog modula (SD30S) sa M-Bus vezom na predviđene portove. Oba modula se jednostavno ugrađuju ispod poklopca priključnice. ST100 je usklađen sa svim relevantnim standardima i protokolima.

Glavne karakteristike

  • DLMS/COSEM
  • Integrisani časovnik sa DST
  • RS485 port
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Merenje kvaliteta električne energije
  • Funkcionalni ulazi i izlazi
  • Ažuriranje firmvera
  • Bezbednost podataka