Modularna pametna brojila

Modularna pametna brojila

ST300

Trofazno modularno brojilo za industrijske i komercijalne korisnike

ST300 je modularno brojilo namenjeno za direktno, poluindirektno ili indirektno vezivanje na trofaznu električnu mrežu i merenje aktivne i reaktivne energije kod komercijalnih i industrijskih korisnika. Brojilo se može koristiti i u monofaznim električnim mrežama. Integracija u AMI sistem se ostvaruje priključivanjem plug-in komunikacionog modula (CMxyS – PLC ili GPRS/3G komunikacija) i prekidačkog modula (SD30S) sa M-Bus vezom na predviđene portove. Oba modula se jednostavno ugrađuju ispod poklopca priključnice brojila. ST300 je usklađen sa svim relevantnim standardima i protokolima.

Glavne karakteristike

  • Merenje električnih veličina
  • Interni časovnik sa DST
  • Fleksibilno tarifiranje sa do 4 tarife
  • Maksimalna snaga
  • RS485 port
  • Optički port
  • DLMS/COSEM
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Obračunski profili