CM23E GPRS/3G

CM23E

Eksterni GPRS/3G komunikacioni modul

CM23E je eksterni komunikacioni modul namenjen za povezivanje brojila koja komuniciraju po protokolu IEC 62056-21 mod C u AMI sistem. Modul obezbeđuje razmenu podataka između brojila i AMI centra preko GPRS/3G mobilne mreže. Modul se montira neposredno pored brojila u mernom ormaru i jednostavno se povezuje na RS485 port brojila. Modem je u komunikacionom smislu potpuno transparentan.

Glavne karakteristike

  • Automatski oporavak
  • RS485 port za komunikaciju sa brojilom
  • Dodatni port za povezivanje na RS485 bus
  • GPRS/3G kanal za komunikaciju s AMI centrom
  • Nezavisno napajanje