FLEXY

Modularna pametna brojila

FLEXY

Nova pametna modularna brojila za zelenu energetsku tranziciju

FLEXY su pametna elektronska brojila za merenje aktivne i reaktivne električne energije, sa direktnim ili indirektnim vezivanjem na trofaznu ili monofaznu mrežu. Nova platforma podržava različite komunikacione tehnologije putem jednostavne zamene komunikacionog modema. Brojila podržavaju LTE NB IoT i CAT M1 komunikacione tehnologije, G3-PLC u opsezima CENELEC A i FCC, kao i hibridno RF-PLC komunikaciju. To omogućava distributivnim preduzećima da drže korak sa brzim promenama i evolucijom komunikacionih tehnologija u toku radnog veka brojila i da odaberu koncept smart meteringa koji najbolje odgovara njihovim potrebama. FLEXY serija nudi visoku bezbednost podataka, veliki izbor mernih veličina, kao i interfejse za smart home aplikacije i druge eksterne sisteme, i na taj način obezbeđuje distributivnim preduzećima podatke neophodne za uspešnu transformaciju na energetskom tržištu.

Glavne karakteristike

 • Merenje električnih veličina (ukupnih i po fazama)
 • Zamenjivi modem
 • Zamenjiva baterija internog časovnika
 • Fleksibilno tarifiranje sa do 8 tarifa
 • Dva principa merenja, uključujući Ferraris metod pogodan za komercijalne i industrijske potrošače
 • Dva RS485 porta
 • Podrška za displej kod korisnika putem lako pristupačnog RJ12 konektora
 • Izbor dodatnih funkcijskih ulaza i izlaza na zahtev (releji, impulsni izlazi, ulazi i dr.)
 • Integrisani prekidački modul
 • DLMS/COSEM
 • MID sertifikat
 • Visoka bezbednost podataka
 • IDIS 2 interoperabilnost
 • Detekcija narušavanja integriteta brojila
 • Profili opterećenja
 • Limit snage
 • Dnevnici događaja
 • Merenje kvaliteta električne energije
 • Ažuriranje firmvera
 • M-bus port za očitavanje G, W, H brojila
 • (Wireless M-bus na zahtev)