Uslovi korišćenja

Meter&Control d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Naučno-tehnološki park Beograd, Veljka Dugoševića 54, je vlasnik vebsajta www.meterandcontrol.com (u daljem tekstu: „vebsajt“) kojim i upravlja.

Posetom vebsajtu i njegovim korišćenjem smatra se da je individualni posetilac (u daljem tekstu: „korisnik“) upoznat s Opštim uslovima korišćenja vebsajta, uključujući i Politiku privatnosti, i da ih prihvata bez ograničenja.

 

 

AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNA SVOJINA

 

Informacije, podaci, fotografije, ilustracije i dokumenti objavljeni na vebsajtu su zaštićena intelektualna svojina Meter&Control ili trećih lica i ne mogu se reprodukovati, objavljivati niti koristiti, u celini ili delimično, u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Meter&Control d.o.o. ili na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu Meter&Control d.o.o. ili trećem licu. Informacije, podaci, fotografije, ilustracije i dokumenti objavljeni na vebsajtu mogu se koristiti samo za potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica.

 

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Meter&Control d.o.o. nastoji da sadržaj vebsajta bude redovno ažuriran i da informacije, podaci, fotografije i ilustracije na njemu budu tačne i potpune. Meter&Control ne garantuje za tačnost i potpunost podataka i ne snosi odgovornost za eventualne greške i propuste na vebsajtu, uključujući nazive, opise, tehničke karakteristike, fotografije ili prilagođenost određenoj nameni. Ukoliko ste pojedinac ili predstavnik pravnog lica u vezi sa kojima je izneta nepotpuna ili pogrešna tvrdnja ili informacija na veb sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo ispravili propust.

Vebsajt www.meterandcontrol.com sadrži informacije o proizvodima i uslugama Meter&Control d.o.o. kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, gde god je to moguće, kao takve označavati. Meter&Control d.o.o.nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti za tačnost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Korišćenjem sadržaja vebsajta korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja vebsajta. Meter&Control d.o.o.se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje vebsajta, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja vebsajta.

 

 

IZMENE OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

 

Meter&Control d.o.o. zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama odgovarajućih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja vebsajta bez prethodne najave, o čemu će korisnici biti obavešteni na odgovarajući način.