Sx401

Sx401

PLC modem i prekidački modul

Sx401 je serija trofaznih i monofaznih brojila za merenje električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstava kao i kod komercijalnih i industrijskih korisnika. Brojila poseduju integrisane komunikacione i prekidačke module za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom preko PLC koncentratora podataka (S-FSK). Monofazna brojila se vezuju direktno na mrežu, dok se trofazna brojila mogu vezivati direktno ili preko strujnog transformatora. Sve funkcije su usklađene sa sledećim standardima i specifikacijama: IDIS, DLMS/COSEM, IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, EN 50470-1/3 (MID), ITU G.9903/08-2017 (G3-PLC) i M-Bus.

Glavne karakteristike

  • Integrisani PLC (S-FSK) modem i sklopka
  • IDIS interoperabilnost
  • DLMS/COSEM
  • MID sertifikat
  • Interni časovnik sa DST
  • Fleksibilno tarifiranje sa do 4 tarife
  • Maksimalna snaga
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju