Usluge

Ekspertiza i konsalting

Meter&Control pruža kupcima niz ekspertskih i konsultantskih usluga i tako im pomaže da postignu boju ekonomičnost i održivost u planiranju i upravljanju AMI sistemima.

Ovlašćeno i akreditovano telo

Testiranje i overavanje statičnih i elektromehaničkih brojila za električnu energiju svih tipova i klasa tačnosti (0.2S, 0.5S, 1, 2 i 3), uključujući aktivnu i reaktivnu energiju.

Ispitivanje

Ekspertiza i veštačenje brojila za električnu energiju: metrološke i funkcionalne karakteristike, očitavanje i analiza podataka iz brojila, ispitivanje elektronskih i elektromehaničkih sklopova, ispitivanje vizuelnog i fizičkog integriteta.

Daljinsko upravljanje

Daljinsko očitavanje uređaja, parametrizacija, sakupljanje i isporučivanje podataka kupcima.

Konsalting

Savetodavne usluge u oblasti tehničkih specifikacija, projektovanja, implementacije i upravljanja AMI sistemima i pametnim mrežama.