Integrisana pametna brojila

Integrisana pametna brojila

Sx405

RS485 komunikacioni interfejs i prekidački modul

DLMS/COSEM interoperabilnost

Sx405 je serija trofaznih i monofaznih integrisanih pametnih brojila za merenje aktivne i reaktivne električne energije kod rezidencijalnih, komercijalnih i industrijskih korisnika, sa RS485 interfejsom i prekidačkim modulom. RS485 port omogućava lokalnu komunikaciju, očitavanje i parametrizaciju do 31 brojila u jednoj komunikacionoj petlji. Monofazno brojilo se vezuje direktno na mrežu, dok je trofazno brojilo dostupno sa direktnim i CT vezivanjem. Sx405 podržava DLMS/COSEM interoperabilnost.

Glavne karakteristike

  • DLMS/COSEM
  • MID sertifikat
  • RS485 komunikacioni interfejs i prekidački modul
  • Interni časovnik sa DST
  • Fleksibilna tarifna politika sa do 4 tarife
  • Funkcionalni ulazi i izlazi
  • Maksimalna snaga
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju