Sx405 RS485

Sx405

RS485 komunikacioni interfejs i prekidački modul

Sx405 je serija trofaznih i monofaznih brojila za merenje električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstava kao i kod komercijalnih i industrijskih korisnika. Brojila poseduju integrisane komunikacione i prekidačke module za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom preko RS485 porta koji omogućava vezivanje do 31 brojila u jednu komunikacionu petlju. Monofazna brojila se vezuju direktno na mrežu, dok se trofazna brojila mogu vezivati direktno ili preko strujnog transformatora. Sve funkcije su usklađene sa sledećim standardima i specifikacijama: DLMS/COSEM, IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, EN 50470-1/3 (MID) i M-Bus.

Glavne karakteristike

  • Integrisani RS485 port i sklopka
  • Interni časovnik sa DST
  • Fleksibilno tarifiranje sa do 4 tarife
  • Maksimalna snaga
  • Optički port
  • MID sertifikat
  • DLMS/COSEM
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Obračunski profili