COMET

AMI softver

COMET

HES softver za daljinsko očitavanje, parametrizaciju i upravljanje potrošnjom

COMET je napredni AMI softver za daljinsko očitavanje, parametrizaciju i upravljanje pametnim brojilima, koncentratorima podataka i komunikacionim modulima. AMI funkcije se mogu izvršavati automatski, po zadatom rasporedu, ili na zahtev AMI centra. COMET podržava konfiguraciju administratorskih i korisničkih naloga, AMI uređaje drugih proizvođača i koristi web service, DLMS/COSEM i IP protokole za komunikaciju. COMET obezbeđuje i web servis interfejs prema drugim biznis aplikacijama, kao što su MDM, Billing, CRM, SAP, GIS i druge.

Glavne karakteristike

  • Administracija
  • Očitavanje, sakupljanje i čuvanje podataka
  • Parametrizacija AMI uređaja
  • Upravljanje potrošnjom
  • Izrada izveštaja
  • Rad po zadatom rasporedu
  • Rad na zahtev AMI centra
  • Interfejs prema biznis aplikacijama
  • Interoperabilnost
  • Skalabilnost