CODA 11

Koncentratori podataka

CODA11

Koncentrator podataka

CODA11 je koncentrator podataka koji omogućava komunikaciju između AMI centra i električnih brojila. Komunikacija između koncentratora i brojila se odvija po PLC mreži (S-FSK ili G3-PLC), dok se komunikacija između koncentratora i AMI centra odvija preko GPRS/3G mreže ili Ethernet porta (TCP/IP). CODA11 omogućava očitavanje i parametrizaciju brojila i upravljanje potrošnjom, automatski po zadatom rasporedu ili na zahtev AMI centra. Koncentrator skladišti prikupljene podatke u trajnu memoriju i dostavlja ih u AMI centar, detektuje nova brojila na PLC mreži i održava listu aktivnih brojila. CODA11 je opremljen portom za lokalnu komunikaciju sa brojilima, kao i portovima za komunikaciju sa eksternim uređajima.

Glavne karakteristike

 • PLC (S-FSK ili G3-PLC) kanal za komunikaciju sa brojilima
 • GPRS/3G kanal za komunikaciju s AMI centrom
 • USB port za komunikaciju s eksternim uređajima
 • Ethernet port za komunikaciju s AMI centrom
  ili lokalni pristup
 • RS485 port za lokalnu komunikaciju sa brojilima
  ili eksternim uređajima
 • RS232 port za komunikaciju s eksternim uređajima
 • Plug&Play
 • Skladištenje podataka u trajnu memoriju
 • Rad sa do 1 024 brojila
 • Daljinski nadzor i kontrola funkcionisanja koncentratora