Integrisana pametna brojila

Sx402 S

GPRS/3G/LTE modem i prekidački modul

Sx402 S su trofazna i monofazna pametna brojila za merenje aktivne i reaktivne električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstava kao i kod komercijalnih i industrijskih korisnika s integrisanim GPRS/3G/LTE modemom i prekidačkim modulom. Sa mogućnošću merenja različitih električnih veličina, uključujući i kvalitet električne energije, i velikim kapacitetom za skladištenje profila opterećenja, ova brojila su ključan izbor za kupce kojima je potreban kompletan uvid u funkcionisanje niskonaponske mreže. Integrisani LTE modem sa 3G/2G kompatibilnošću omogućuje brz prenos velikih količina podataka do HES-a. Izbor dodatnih opcionih interfejsa čini Sx402 S pogodnim za implementacije Smart Home sistema u domaćinstvima i kao habove za prikupljanje podataka u MV/LV podstanicama (CT verzija Sx402 S).

Glavne karakteristike

 • Integrisani GPRS/3G/LTE modem i sklopka
 • Interni časovnik sa DST
 • Fleksibilno tarifiranje sa do 8 tarifa
 • Veliki izbor opcionih ulaza i izlaza
 • Optički port
 • MID sertifikat
 • DLMS/COSEM
 • Detekcija narušavanja integriteta brojila
 • Obračunski i profili opterećenja
 • M-Bus port za očitavanje G, W i H brojila
 • Pripejd opcija