Sx405D RS485 pripejd

Sx405D

RS485 komunikacioni interfejs i prekidački modul, pripejd funkcionalnost

Sx405D su trofazna i monofazna pametna brojila za merenje električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstava sa RS485 portom i integrisanim prekidačkim modulom. Brojila podržavaju pripejd i postpejd tarifiranje. U pripejd modu, dopuna kredita se vrši putem optičkog porta. Sa mogućnošću merenja različitih električnih veličina, uključujući i kvalitet električne energije, i velikim kapacitetom za skladištenje profila opterećenja, ova brojila su ključan izbor za kupce kojima je potreban kompletan uvid u funkcionisanje niskonaponske mreže. RS485 port omogućava lokalnu komunikaciju sa brojilom, kao i daljinsku komunikaciju sa HES softverom putem vezivanja više brojila na RS485 bus koji komunicira s AMI centrom preko Ethernet/RS485 gejtveja ili na drugi način. Sve funkcije su usklađene sa sledećim specifikacijama i standardima: IDIS, DLMS/COSEM, IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, EN 50470-1/3 (MID) i M-Bus.

Glavne karakteristike

  • RS485 port za dvosmernu komunikaciju
  • Izbor dodatnih funkcijskih ulaza i izlaza na zahtev (releji, impulsni izlazi, ulazi i dr.)
  • Pripejd ili postpejd tarifiranje
  • Verzije za 230 V/50 Hz i 110 V/60 Hz
  • Merenje električnih veličina
  • Visoka bezbednost podataka
  • MID sertifikat
  • DLMS/COSEM
  • Merenje kvaliteta električne energije
  • M-bus port za očitavanje G, W, H brojila (Wireless M-bus na zahtev)