Sx402 GPRS/3G/LTE

Sx402

GPRS/3G modem i prekidački modul

Sx402 je serija trofaznih i monofaznih brojila za merenje električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstava kao i kod komercijalnih i industrijskih korisnika. Brojila poseduju integrisane komunikacione i prekidačke module za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom preko GPRS/3G mreže. Monofazna brojila se vezuju direktno na mrežu, dok se trofazna brojila mogu vezivati direktno ili preko strujnog transformatora. Sve funkcije su usklađene sa sledećim standardima i specifikacijama: DLMS/COSEM, IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, EN 50470-1/3 (MID) i M-Bus.

Glavne karakteristike

  • Integrisani GPRS/3G modem i sklopka
  • Interni časovnik sa DST
  • Fleksibilno tarifiranje sa do 4 tarife
  • Maksimalna snaga
  • Optički port
  • MID sertifikat
  • DLMS/COSEM
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Obračunski profili