Kompanija

Smart metering je u našem DNK

Meter&Control je blisko povezan sa počecima tehnologije smart meteringa. Kompanija je nastala na pionirskom istraživanju PLC tehnologije koje je sprovela grupa inženjera na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu osamdesetih godina. Ovaj tim je konstruisao je jedan od prvih PLC modema u svetu, postavši tako jedan od pionira AMR tehnologije. Osnivanjem kompanije Meter&Control, ovaj inovativni projekat je ušao u novu fazu širenja portfolija proizvoda i komercijalne ekspanzije.

Na vrhu tehnologije

Posvećeni smo neprestanom usavršavanju i isporučivanju najmodernijih rešenja tržištu, zbog čega kontinuirano investiramo u četiri ključne komponente: standardizaciju, kvalitet, istraživanje i razvoj i podršku kupcima. Meter&Control poseduje najmoderniju laboratoriju za istraživanje i razvoj koja je deo našeg integrisanog procesa u kojoj se razvijaju nove ideje, implementiraju najnovije tehnologije, i vrše rutinska i finalna testiranja i overa.

Ovlašćeno telo

Meter&Control je prva privatna kompanija u Srbiji koja je postala ovlašćeno telo za verifikaciju električnih brojila.

Preuzmite korporativnu brošuru

Članstvo u organizacijama

Meter&Control je član vodećih industrijskih asocijacija.

Naša misija

Moderna i pouzdana rešenja za pametno upravljanje energijom kroz rano usvajanje novih tehnologija, zaokruženi proces razvoja i proizvodnje i individualni pristup zahtevima kupaca.

Naša vizija

Vodeća nezavisna kompanija u oblasti pametnog upravljanja energijom čija rešenja stvaraju dodatu energetsku, finansijsku i ekološku vrednost.

Naše vrednosti

Korporativne vrednosti Meter&Control

Kompetentnost

Stručnost, kreativnost i originalno razmišljanje, stalan kontakt sa najnovijim trendovima u industriji i uspešna realizacija projekata na međunarodnim tržištima, čine našu bazu znanja i iskustva u projektovanju i proizvodnji, kao i spremnost i kompetentnost i za najkompleksnije zahteve naših klijenata.

Pouzdanost

Mi smo pouzdan partner. Već od prvog kontakta, u komunikaciji, dogovorima, profesionalnim rešenjima i gotovim projektima. Kvalitet naših proizvoda i usluga garantuje pouzdano dugogodišnje funkcionisanje sistema. Svi naši stejkholderi se mogu dugoročno osloniti na vrednosti koje stvaramo za njih.

Fleksibilnost

Gradeći kompaniju po najstrožim standardima, istovremeno smo razvijali fleksibilnost u poslovanju bez obzira na obim i složenost projekta jer znamo koliko je nemoguće unapred isplanirati svaki detalj. Ne odstupajući od kvaliteta i pouzdanosti, naša fleksibilnost garantuje uspešnu i celovitu realizaciju ugovorenih projekata.

Pamet

Sve što stvaramo i čemu težimo je pametno, u prefiksu i suštini: od pametnog upravljanja potrošnjom energije koje razvijamo, do pametnog očuvanja čovekove okoline i prirodnih resursa. Naš cilj je razvoj pametnih gradova koje želimo da pokrećemo rešenjima za pametne električne mreže i čiji deo želimo da budemo.

Ljudi

Na početku i na kraju svega što radimo su ljudi: od ljudi u našoj kompaniji koji stvaraju ideje i gotova rešenja, do naših kupaca i krajnjeg korisnika električne energije. Brinemo o ljudima oko nas, o ljudima kojima ćemo učiniti život i rad boljim, o budućim generacijama kojima ostavljamo planetu i njene resurse.

Sistem upravljanja kvalitetom

Naši istraživačko-razvojni kapaciteti, kao i najviši standardi kvaliteta proizvoda i usluga koje isporučujemo kupcima, zahtevaju jednako visok nivo standardizacije i upravljanja kvalitetom. U Meter&Control prepoznajemo stratešku ulogu sistema upravljanja kvalitetom u dostizanju zadatih ciljeva, kao i merenja učinka svakog organizacionog segmenta u dostizanju tih ciljeva. Svi procesi u našoj kompaniji su usklađeni i sertifikovani prema relevantnim sistemima upravljanja kvalitetom.

Meter&Control politika sistema menadžmenta
Standardi upravljanja kvalitetom