ST310

Modularna pametna brojila

ST310

Trofazno modularno brojilo za domaćinstva, komercijalne i industrijske korisnike

ST310 je MID sertifikovano trofazno modularno pametno brojilo namenjeno merenju električne energije kod korisnika iz kategorije domaćinstava i kod industrijskih i komercijalnih korisnika, sa direktnim, poluindirektnim ili indirektnim vezivanjem na mrežu. Integracija ST310 u AMI sistem se ostvaruje dodavanjem plug-in komunikacionog modula (CMxyS – PLC, celularna – GPRS, 3G, LTE ili NB IoT komunikacija) i prekidačkog modula (SD30S). Oba modula se instaliraju ispod poklopca priključnice. Verzija ST310 za direktno vezivanje na mrežu je opremljena portom B za vezivanje prekidačkog modula i realizaciju funkcije upravljanja potrošnjom. Port B je realizovan u skladu sa standardom M-Bus. ST310 je dostupan i u verziji bez plug-in modula. ST310 je novo brojilo potpuno usklađeno sa najnovijim funkcionalnim zahtevima i tehničkim specifikacijama AMI/MDM sistema Elektroprivrede Srbije (V4.0). Sve funkcije ST310 su usklađene sa sledećim standardima i regulativama: IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, EN 50470-1/3 (MID), M-Bus i DLMS/COSEM.

Glavne karakteristike

  • MID sertifikat
  • DLMS/COSEM
  • Integrisani časovnik sa DST
  • RS485 port
  • Optički port
  • Detekcija narušavanja integriteta brojila
  • Očitavanje i parametrizacija u beznaponskom stanju
  • Funkcionalni ulazi i izlazi
  • M-Bus port / Wireless M-Bus za očitavanje G, W, H brojila
  • Bezbednost podataka