Implementacija SAP Business One

Implementacija SAP Business One

Implementacija SAP Business One
Implementacija SAP Business One

Meter&Control je uveo u upotrebu najnoviju verziju SAP Business One kao centralno i integrisano ERP rešenje.
Kao dugogodišnjim korisnicima platforme SAP, implementacija platforme Business One sada nam pruža u jednoj aplikaciji robusno i skalabilno rešenje za optimizovanje operacija i profitabilniji rast, uz pristup podacima iz svih sektora u realnom vremenu kroz centralizovanu platformu za planiranje i kreiranje izveštaja.
Pored optimizacije našeg internog upravljanja resursima, naši partneri će takođe imati koristi od pirmene ovog sistema. Poboljšani customer relationship management, prodaja i podrška, nabavka, ponude i rokovi, u praksi znače optimalno planiranje i nabavku, kao i kvalitetnije odgovaranje potražnji na tržištu putem preciznijih količina i rokova isporuke.