Isporuka 12000 brojila slovačkoj distribuciji SSED

Isporuka 12000 brojila slovačkoj distribuciji SSED

ST402 GPRS/3G/LTE trofazno integrisano pametno brojilo
ST402 trofazno pametno brojilo s integrisanim 3G komunikacionim modulom

Kao deo masovne instalacije integrisanih pametnih brojila sa 3G komunikacijom u Slovačkoj, Meter&Control je priveo kraju proizvodnju i isporuku 12.000 brojila kompaniji SSED, što je još jedan u nizu uspešno završenih aranžmana za SSED. Meter&Control ST402 je sofisticirano, pouzdano i stabilno brojilo s integrisanim 3G komunikacionim modulom. U potpunosti je usklađeno sa regulativama MID-B i MID-D, te stoga ne zahteva dodatnu overu niti troškove. Brojilo je interoperabilno sa uređajima drugih prizvođača i AMM/AMI softverom, prema speficikaciji kupca i slovačkom regulativom. ST402 je ne samo potpuno interoperabilno rešenje za sadašnje potrebe SSED-a, već predstavlja i solidnu osnovu za buduća tehnološka unapređenja.

SSED (Stredoslovenská energetika, a.s.) je druga najveća elektrodistribucija u Slovačkoj, koja pokriva oblasti Žilina, Banska Bistrica i Trenčin, u kojima isporučuje električnu energiju za oko 700.000 industrijskih i komercijalnih korisnika i domaćinstava.