Jubilej: sto godina Saveza energetičara Srbije

Savez energetičara Srbije

Jubilej: sto godina Saveza energetičara Srbije

Savez energetičara Srbije, jedna od najstarijih strukovnih organizacija u Srbiji, obeležio je stogodišnjicu svečanom akademijom u Skupštini Grada kojoj su prisustvovali Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, mnogi zvaničnici, kao i stručnjaci iz energetskog sektora.

Predsednik Saveza, profesor Nikola Rajaković, zahvalio je institucijama i sponzorima koji su pomogli organizaciju jubileja, među kojima je istakao doprinos Operatora distributivnog sistema i kompanije Meter&Control. Povodom ovog jubileja, Igor Vujičić, CEO Meter&Control-a je rekao: “Izuzetna nam je čast da budemo deo Saveza energetičara Srbije i važnog jubileja koji se danas obeležava. Meter&Control će u drugom veku Saveza nastaviti da sarađuje sa institucijama, kompanijama i pojedincima koji su danas prisutni, i da u svom domenu, primenom najsavremenijih tehnologija i domaćeg znanja, doprinese razvoju energetike i transformaciji tržišta energije u Srbiji”.

Misija Saveza energetičara Srbije je stvaranje optimalnih uslova za razvoj energetskog sektora kroz objektivizaciju suprostavljenih interesa u sektoru i da pozitivno utiče na njihovo višekriterijumsko sagledavanje. Savez formuliše i ostvaruje zajedničke interese svih članova sa ciljem stvaranja povoljne atmosfere u energetskom sektoru, koja uz respektovanje pozitivnih principa profesije vodi ka dugoročnom održivom razvoju energetskog sektora i prosperitetu društva.