EKZ pokreće projekat G3-PLC integracije

Meter&Control team meets EKZ

EKZ pokreće projekat G3-PLC integracije

Elektrizitätswerke Des Kantons Zürich (EKZ), druga najveća elektrodistributivna kompanija u Švajcarskoj, pokrenula je projekat proširenja postojećeg AMM sistema putem integracije IDIS interoperabilnih električnih brojila sa PLC komunikacijom i uvođenja G3-PLC komunikacionog protokola u sistem. Meter&Control je deo ovog projekta kao proizvođač električnih brojila sa G3-PLC komunikacijom. Ovaj poduhvat, koji počinje ove godine, je deo implementacije Energetske strategije 2050, dokumenta koji je definisala i usvojila federalna vlada Švajcarske. CIlj strategije je da u značajnoj meri unapredi postojeću energetsku efikasnost, kao i da iskoristi hidro potencijal i nove obnovljive izvore energije. Pametna brojila su integralni deo ove strategije. Ovo proširenje potencijala i kapaciteta takođe mora voditi računa da svi visoki tehnološki kriterijumi, kako ih definiše IDIS standard interoperabilnosti, budu u potpunosti primenjeni u celokupnom lancu distribucije i funkcionisanju sistema. Novi uređaj Meter&Control je baziran na platformi brojila ST401: reč je o trofaznom pametnom brojilu s integrisanim komunikacionim i prekidačkim modulima koji je adaptiran i testiran u bliskoj saradnji sa inženjerskim timovima EKZ-a i kompanije Enpuls. Finalni proizvod zadovoljava švajcarske metrološke zahteve, kao i specifikaciju EKZ-a o bezbednosti i parametrizaciji.
U Meter&Control smo ponosni na činjenicu da smo deo ovog projekta kao proizvođači najsavremenijih pametnih brojila sa S-FSK i G3-PLC komunikacijom, kao i da učešćem podržavamo napore kompanije EKZ da dostigne optimalno upravljanje električnom energijom i ciljeve održivosti i energetske efikasnosti koje je švajcarska vlada odredila u strategiji. Elektrodistributivno preduzeće EKZ snabdeva električnom energijom 174 opštine i javnih preduzeća u kantonu Cirih.