Meter&Control je implementirao ISO 45001 sistem

Meter&Control je implementirao ISO 45001 sistem

Prateći i usvajajući najsavremenije standarde u upravljanju poslovanjem, Meter&Control je uspešno završio sertifikaciju za ISO 45001, novi sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS). ISO 45001 zamenjuje dosadašnji sistem OHSAS 18001 i značajno unapređuje ovaj važan element poslovanja naše kompanije.

ISO 45001 sada uspostavlja proaktivan pristup uključivanjem zdravlja i bezbednosti na radu u celokupan organizacioni sistem kompanije uz jaču ulogu menadžmenta koji sada postaje lider bezbednosti u stalnoj saradnji sa zaposlenima. Sa druge strane, zaposleni dobijaju trening i edukaciju kako da identifikuju rizike i pomognu u kreiranju efikasnog programa zaštite u vidu internih revizija, procena rizika i stalnog monitoringa koji su otvoreni prema svim zaposlenima i njihovim inputima. Konačno, umesto dosadašnje kontrole rizika, ISO 45001 uspostavlja preventivno prepoznavanje, evaluaciju i otklanjanje rizika pre nego što oni mogu ugroziti bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Prema sistemu ISO 45001, odgovornost za upravljanje bezbednošću je na svima u kompaniji. To je proaktivno učešće celokupne naše kompanije u građenju kulture bezbednosti i okvir koji podiže Meter&Control na viši nivo u zaštiti zaposlenih i radnog okruženja.