MID-D u punom proizvodnom kapacitetu

MID-D u punom proizvodnom kapacitetu

Od 2016, Meter&Control je nosilac evropskog sertifikata MID (Measurement Instruments Directive), modul D, za brojila za merenje aktivne električne energije. Ovaj sertifikat je izdao Metrološki institut Slovenije. Svrha ove direktive Evropske unije je zaštita potrošača i njihovih interesa, u najširem smislu. Modul D se izdaje nakon Modula B, što je EC sertifikat o ispitivanju tipa brojila, koji je Meter&Control-u izdao holandski institut NMI Certin. Modul D sertifikuje i upravlja procesom proizvodnje. U praksi, to znači da Meter&Control poštuje i sprovodi sve uslove i zahteve o usaglašenosti sa direktivom EU u sopstvenom procesu proizvodnje i ispitivanja, obezbeđujući tako da svaki uređaj bude u potpunosti usklađen sa propisima EU. Ovako proizvedeni uređaji na kraju dobijaju CE oznaku. Prednosti MID modula D za kupca su velike i očigledne, posebno na tržištima EU, kao što je elektrodistribucija SSE u Slovačkoj: uređaji se isporučuju spremni za instalaciju i ne zahtevaju dodatno vreme niti sredstva za ispitivanje, istovremeno pružajući kupcu dodatnu garanciju kvaliteta i pouzdanosti.